Stacks Image 314282

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Maglarps gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Maglarps gamla kyrka

Maglarps gamla kyrka är en tidigmedeltida kyrka som i början av förra seklet togs ur bruk för att ersättas av en ny kyrka, men som sedan åter kom till heders igen.

Kyrkan är en av Nordens första tegelkyrkor och byggdes under 1100-talets sista hälft precis då teglet introducerades som byggmaterial. Alla tegelkyrkor i nordöstra Skånes byggdes med rak korvägg i öster, men Maglarps kyrka har istället en halvrund absid, kanske efter influenser från Allhelgonaklosterkyrkan i Lund.
När kyrkan byggdes var det som ersättning för en träkyrka, och rester efter denna hittades i samband med en renovering 1970.

Kyrkan har renoverats i olika omgångar. Det breda tornet har gavlar i dansk-holländsk renässansstil från omkring år 1600 och 1820 tillkom en nordlig tillbyggnad av långhuset.

Predikstolen från 1568 är en av Skånes och kanske landets äldsta som ännu är i bruk. De snidade fälten visar evangelisterna Matteus, Marcus och Johannes - men Lukas saknas av någon anledning. På dennes plats finns istället en scen med korsfästelsen.
Baldakinen över predikstolen tillkom år 1668.

Klockarstolen varifrån klockaren ledde sången - alltså innan kyrkan fick någon orgel - är från 1500-talets slut och den 2 juli 1657 blev Matthias Jan Aalibu klockare här, något han skurit in och låtit meddela på latin.

Den romanska sandstensdopfunten är från 1100-talet, och alltså samtida med kyrkan. I funten förvaras ett 1500-tals dopfat av mässing med Sankt Göran och draken i bottenrelief.

Altaruppsatsen är från 1759 och skapad av bildsnidaren Johan Ullberg från Finja, och framför altaret vilar den siste kyrkoherden i Maglarp-Kämpinge pastorat - Hans Nielsen. Han skall ständigt ha beklagat sig över Kämpingebornas kyrkliga ointresse. Den Danske kungen Christian IV beslutade sedan i november 1632 att Kämpinge kyrka skulle rivas.

Ett triumfkrucifix av ek, utfört i slutet av 1400-talet av den så kallade Törringemästaren.

Den gamla orgeln från 1842 - den enda kvarvarande i sitt slag - återinvigdes i mitten av 1970-talet sedan den restaurerats av orgelbyggaren Nils Olof Bergh från Nye i Småland.

I slutet av 1800-talet tyckte man att kyrkan var för liten och bestämde sig för att bygga en ny kyrka. Den nya kyrkan som låg ner mot Skåre fiskeläge byggdes i början av 1900-talet efter ritningar av arkitekt Boklund från Malmö, och en del av den gamla kyrkans inventarier överfördes till den nya kyrkan.
I över 70 år var den gamla kyrkan klassad som ödekyrka innan den renoverades och återinvigdes 1971. Detta eftersom den nya kyrkan på grund av det utsatta läget med väder och vind som låg på, med tiden blev oanvändbar. Teglet vittrade sönder och risken för ras var stor.
Maglarps nya kyrka avlystes slutligen som helgedom 2006. Och året efter påbörjades rivningsarbetena.
Stacks Image 314326