Stacks Image 314282

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Maglarps gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Maglarps gamla kyrka

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok:" "Maglarps gamla medeltidskyrka". Sigurd Hansson.

Gps: 55.3881, 13.0833

Stacks Image 314271