Stacks Image 314282

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Maglarps gamla kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok:" "Maglarps gamla medeltidskyrka". Sigurd Hansson.

Gps: 55.3881, 13.0833

Stacks Image 314271