Stacks Image 287008

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Löderups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Löderups kyrka

De äldsta delarna, långhuset och det breda västtornet i Löderups kyrka är från 1100-talet. Som i stort sett alla andra tidigmedeltida kyrkor fick även denna kyrka valv på 1400-talet.

Absidens valv var fram till 1800-talets mitt smyckat med romanska målningar visande en tronande Kristus omgiven av evangelistsymbolerna, men 1859 gjorde arkitekten Carl George Brunius ett förslag till utvidgning av kyrkan. Året efter raserades det gamla koret med absiden som ersattes av ett nytt korparti med korsarmar i norr och söder.

Till kyrkan hör även en fristående kastal - alltså ett försvarstorn som troligen uppfördes på 1400-talet.

I kyrkans vapenhus förvaras en medeltida kyrkdörr med märken efter yxhugg. Enligt sägnen ska Jens Grim, riddare och riksråd på 1300-talet med säte i den väldiga borgen Vallen, som sannolikt är dagens Tosterups slott, ha rövat och plundrat i Löderup. Han lät då fånga in och slakta alla djur som tillhörde byn. När prästen i Löderup hörde talas om detta bannlyste han Jens Grim, som svarade med att skicka sina underlydande bönder till kyrkan för att slå ihjäl prästen. Bönderna slog in kyrkporten, letade upp prästen och halshögg honom på plats.

Kyrkans dopfunt från tidig medeltid har tillskrivits en anonym stenmästare som kallas Trydemästaren eller Magister Majestatis efter den framställning av Kristus i Majestät som återkommer på hans funtar. Till hans verk räknas bland annat dopfuntarna i Tryde och Östra Hoby.
Dopfunten från omkring 1160 är en av Skånes alla märkligaste, liknar den som finns i Valleberga kyrka,visar bland annat legender om Sankt Olof. Här skildras han martyrium: hans död i slaget vid Stiklestad år 1030, överförandet av hans reliker till Nidaros - nuvarande Trondheim - och ett par svårtolkade scener ur helgonets liv.
Framställningen av Olofslegenden här i Löderups kyrka är den äldsta kända i Norden.

Predikstolen, som tillverkades 1604, är gjord av träsnidaren Jacob Kremberg.

Här finns en äldre altaruppsats från 1735 som innehåller delar av en ännu äldre altaruppsats, även den tillverkad av Kremberg. Den visar i mycket dramatiska, eleganta och perspektivrika bilder visioner ur Johannes Uppenbarelse. Den danske konstnären Carl Bloch har målat altartavlan föreställande Jesus som samtalar med de båda lärjungarna i Emmaus. Men på tavlan finns ytterligare några personer. Historien berättar att församlingen beställde efter att ha sett Carl Blocks berömda altartavla i Hörups kyrka.
Löderupsborna ville inte vara sämre, utan beställde en egen tavla från Carl Block. Villkoret var dock att tavlan skulle vara dubbelt så dyr som den i Hörup. Carl Block valde då motivet i Emmaus, men när beställarna fick se tavlan verkade de lite reserverade. På frågan varför svarade löderupsborna att det fanns ju fler folk på tavla i Hörup! Det var då Carl Block lät måla till några extra personer på Löderups altartavla.
Stacks Image 287035