Stacks Image 287008

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Löderups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Löderups kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Löderups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.4451, 14.1224

Stacks Image 286997