Stacks Image 261942

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Igelösa kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Max Laserna / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Torns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Igelösa kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Max Laserna. Lunds stift 2015.


Gps: 55.7631, 13.2744

Stacks Image 261960