kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lunds kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Igelösa kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Max Laserna / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Torns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Igelösa kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Max Laserna. Lunds stift 2015. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.7631, 13.2744


Stacks Image 261933