Stacks Image 298718

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun
Bergakyrkan Bjärred

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bergakyrkan Bjärred

Tomten där Bergakyrkan är uppförd var en gång en parktomt där apotekare Fredrik Montelin från Lund hade sitt sommarnöje. 1933 donerade Montelin fastigheten till Södra Sveriges Sjuksköterskehem, varvid sjuksköterskorna i södra Sverige fick ett semesterhem. Överlämnandet skedde i närvaro av dåvarande kronprinsen Gustav Adolf och kronprinsessan Louise.

1970 inköptes dock fastigheten av Flädie församling som beslutade att låta bygga en kyrka på platsen. När arkitekterna Bengt och Kristina Hellborg ritade kyrkan ville de med kyrkans arkitektur föra tankarna både till den skånska gården och enkelheten i de medeltida klostren.

Bergakyrkan i Bjärred stod klar att invigas den 31 mars 1974. Anläggningen utgjordes då av tre vita längor grupperade som en skånsk gård med en park i öppningen mot öster. Förutom Bergakyrkan i norra delen av längan inryms också församlingsexpeditionen och församlingsutrymmen.
I början av 1990-talet byggdes kyrkan till i en stil som ansluter till den ursprungliga Bergagården.

Inredningen i Bergakyrkan är flyttbar vilket gör att kyrkorummet kan förändras efter behov.

Dopfunten är skapad av den dals bildhuggaren Torvald Westergaard Lemvig - som också har huggit stenskulpturen föreställande Jesus sista måltid som är inmurad i väggen bakom dopfunten.

Framsidan av predikstolen från 1974 täcks av en gobeläng utformad av Anneli Göransson.

Krucifixet från 1400-talet, som hänger i koret, är hämtat från Flädie kyrka.

Och även den fristående klockstapeln har koppling till Flädie. Klockan är en kopia av Flädie kyrkas gamla 1600-talsklocka, som nu förvaras i vapenhuset till Flädie kyrka.

Bergakyrkans mässhake kunde införskaffas genom en donation. Skruden smyckas av veteax som är formade av ulltottar, indränkta med honungsgult bivax. Ax och nerfallna sädeskorn är delvis förgyllda.

Taklampor och vägglampetter är sammansatta av genombrutna plåtburkar i varierande mönster, utformade av konstnären Gunnar Hallgren.

Orgelfasaden är skapad av Mårten Hultenberg är uppbyggd i sex fält med synliga pipor i de två översta. Orgelverket är byggt 1979 av Mårtenssons Orgelfabrik AB i Lund.

I samband med Bergakyrkans tjugoårsjubileum 1994 skapades en liten plats för meditation och stillhet i det utrymme som från början var tänkt för kören. En Mariaikon på väggen är målad av Lars Gerdmar i Lund.
Stacks Image 298749