Stacks Image 298718

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun
Bergakyrkan Bjärred

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bergakyrkan Bjärred

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bjärreds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Worddokument: ”Värdebedömning Bergakyrkan”. Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.7158, 13.0254

Stacks Image 298705