Stacks Image 289582

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Olofströms kommun
Mariakapellet Kyrkhult

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Mariakapellet Kyrkhult

Mariakapellet i Kyrkhult uppfördes 1937, att användas för bisättningar och som förvaring av kistor i väntan på begravning.

2003 genomgick byggnaden en större välbehövlig renovering på grund av bland annat fuktskador.
Den text som fram tills dess satt över porten,”Så aren och i redo” togs då bort, och ersattes med texten ”Mariakapellet”.
Detta skedde dock utan tillstånd från myndigheterna, och först 14 år senare skickade församlingen in en officiell ansökan.

Byggnaden används fortfarande förutom religionsutövning även till bårhus, samt av begravningsentreprenören för dennes verksamhet. Kapellet används även vid begravningar av icke medlemmar i Svenska kyrkan.
Stacks Image 289609