kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Olofströms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Mariakapellet Kyrkhult


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Gps: 56.3559,14.5879


Stacks Image 289571