Stacks Image 289582

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Olofströms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Mariakapellet Kyrkhult

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.3559,14.5879

Stacks Image 289571