Stacks Image 252097

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Boken & Ekens kapell Augerum

Griftegården i Augerum är Karlskronas yngsta begravningsplats. Skogskyrkogården liksom de båda kapellen ritades av landskapsarkitekt Per Friberg, som anses vara en av landets främsta landskapsarkitekter under den senare delen av 1900-talet.
Griftegården i Augerum, samt Eken & Boken arbetade Friberg med under åren 1973–80.

Per Friberg specialiserade sig på begravningsplatser och utformade många sådana runt om i Sverige. Men han ritade också enfamiljshus, privata trädgårdar och utemiljön i bostadsområden, särskilt i Malmö.

Kapellen Boken och Eken är byggda så de ska passa alla trossamfund. Det finns även en lokal för minnesstund. På griftegården finns en speciell begravningsplats för muslimer, och här finns även krematoriet.
Stacks Image 252130