Stacks Image 252097

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Boken & Ekens kapell Augerum

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2156,15.6823

Stacks Image 252078