Stacks Image 300428

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun
Hvilans kapell Karlshamn

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hvilans kapell Karlshamn

År 1860 började diskussionerna om en ny begravningsplats som ersättning för Carl Gustafs kyrkogård i centrala Karlshamn. 1857 hade pesten och koleran drabbat staden och utgjorde den främsta orsaken till det ökade behovet.

Karlshamns Nya Kyrkogård invigdes i oktober 1879 av kontraktsprost Carl Danielsson, men det dröjde över hundra år till 1989 innan begravningsplatsen fick namnet Hvilans kyrkogård. den omfattar nu 46 begravningskvarter och är på cirka 13 ha.
Kvarteren är döpta efter platser och namn ur bibeln.

Det som kallas Gamla gravkapellet uppfördes år 1912 på den dåvarande begravningsplatsens norra del av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, som ritade och uppförde kapellet i nygotisk stil. Det består av ett långhus, ett smalare kor i öster, ett förrum i väster samt ett förvaringsrum i norr.

Det runda fönstret i koret har dekorerats med glasmålningar samt med färgat blyinfattat glas. Väggmålningarna, uppvisar lie, timglas, samt fackla med krans skapade av konstnären Karl Alfred Bergman.


Kapellet användes som begravningskapell fram till och med 1937 då den nuvarande huvudbyggnaden med kapell och krematorium byggdes i kyrkogårdens östra del efter ritningar upprättade av arkitekt Mogens Mogensen.

Förrättningsrummet är utformat som ett litet kapell. I koret finns ett litet altare och ovanför det en relief med den välsignande Kristus, utförd i marmorstuck mot förgylld botten av Blekinge-konstnären Gunnar Torhamn.

Byggnaden utvidgades 1952 enligt förslag av arkitekt Mogens Mogensen.

Invid den nya kapellbyggnaden finns ett kolumbarium med nischer för urnor.
Stacks Image 300459