kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlshamn kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hvilans kapell


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 56.1796,14.8586