Stacks Image 296990

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun
Hällaryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hällaryds kyrka

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Jonna Stewénius / HioPhoto Pär-Martin Hedberg / Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Karlshamn-Trensums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.2063, 14.9475

Stacks Image 297000