Stacks Image 296934

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun
Hasslö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hasslö kyrka

Kyrkan i nygotiks stil är ritad av stadsingenjören i Karlskrona Hjalmar Thedenius, med hjälp av arkitekt Axel Lindegren vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Lindegren stod senare också för restaureringen av bland annat Fredrikskyrkan i Karlskrona.

Byggnadsmaterial av tegel fraktades i stora lastekor från Nättraby. Men stenen till grunden hämtades och höggs här på ön. I november 1891 var kyrkan klar för invigning, men då hade kyrkogården redan varit i bruk några år.

Sakristian öster om koret tillkom vid en restaurering 1965. Tidigare var sakristian inrymd bakom ett skrank i koret.

Kyrkan är lite ovanlig med koret orienterat åt norr, och innertaket med synliga bjälkar och snidade ändträn påminner om ett båtskrov.

Predikstolen är tillverkad i mörk ek med rosor utskurna på sidorna.

Orgeln som har åtta stämmor står placerad i koret byggdes 1975 av Johannes Künkels orgelverkstad i Lund, och ersatte en pedalorgel som stod på läktaren.

Dopfunten är från när kyrkan byggdes. Detsamma gäller altaret.

De båda votivskeppen är skänkta till kyrkan av Sven Larsson och Emil Gustafsson.
Stacks Image 296965