Stacks Image 296934

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun
Hasslö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hasslö kyrka

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift..

Källor:
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”Sverige kyrkor - konsthistoriskt inventarium. Mellersta härad. Volym 38”. 1932.
Folder: ”Hasslö kyrka. Kyrka i Öriket”.

Gps: 56.1188, 15.4810

Stacks Image 296952