Stacks Image 240113

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Augerums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Augerums kyrka

Filmad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”Sällsamheter i Blekinge”. Mats Bramstång ISBN 91-29-49989-5
Bok: ”Kyrkor i Östra härad - konsthistoriskt inventarium. Volym 22”. 1926.
Folder: ”Välkommen till Augerums kyrka”.

Gps: 56.2166, 15.6755

Stacks Image 240121