Stacks Image 271799

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Saleboda kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Saleboda kapell

I början av 1940-talet tog invånarna i Saleboda initiativet till ett kapellbygge. Genom frivilligt arbete kunde invigningen förrättas på fastlagssöndagen den 20 februari 1944 av kontraktsprosten August Eker i Rödeby.

Altartavlan som dominerar koret är en kopia av den tyske professorn Heinrich Hofmans tavla som i original finns i Dresden, ”Getsemane”är signerad Gustafsson 1946.
På båda sidor om altaret finns pelare med fempipiga kandelabrar.
Och över altartavlan finns en ljusramp med en mångfald av färger.

I kapellet finns både ett orgelharmonium och ett piano.

Kapellets elektriska uppvärmning och elektriska klockringning bekostades av Gunnar Carlsson i Saleboda. Han var också en av initiativtagarna till byggandet av kapellet.

I den fristående klockstapel som uppfördes 1960 hänger en klocka. Denna bär en inskriptionen författad av Nils Bolinder:
”Vare du Herrens röst
med bud över skog och sjö
om själarnas enda tröst
om livet som aldrig dör.”
Stacks Image 271826