Stacks Image 271799

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Saleboda kapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Joakim Hansson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Svenskarnas religiösa bilder”. Jönköpings Läns Museum 1983. ISBN 91-85692-05-0

Gps: 56.4787, 15.5731

Stacks Image 271790