Stacks Image 271799

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Saleboda kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Saleboda kapell

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Joakim Hansson för Lunds stift / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Svenskarnas religiösa bilder”. Jönköpings Läns Museum 1983. ISBN 91-85692-05-0

Gps: 56.4787, 15.5731

Stacks Image 271790