Stacks Image 239905

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun
Åryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Åryds kyrka

Den medeltida föregångaren till nuvarande kyrkan i Åryd, ritad av kyrkobyggmästare Fredrik Bergström och byggdes 1872, var helgad åt Sankta Ursula, och uppföres redan på 1200-talet.
Sankta Ursulas helgonatribut är en eller flera pilar och en mantel som oftast omsveper en mängd miniatyrjungfrur som står runt henne. Hon brukar även avbildas med en krona på huvudet, då hon enligt legenden var en engelsk prinsessa.
Sankta Ursula var ursprungligen en av möjligen elva martyrer, men på 900-talet hade antalet av ett misstag ökat till elva tusen martyrer. Helt enkelt på grund av en felläsning av en förkortning, XI MV. Det ska på latin uttydas undecim martyres virgines, som betyder elva jungfrumartyrer.
Istället råkade man tolka M:et som millia, alltså undecim millia vergines, Elva tusen jungfrur. Denna legend blev snabbt populär och författare broderade sedan på berättelsen.

Redan på 1860-talet hade årligen sammanskott gjorts för uppförande av en ny kyrka. Och 1870 betalades byggmästaren Bergström med 50 riksdaler för en ritning av den nya kyrkan, varefter byggnadsarbetet tog sin början. Invigningen skedde 1873.

I tornet hänger två klockor som båda tidigare fanns i den gamla kyrkans klockstapel. Storklockan skänktes ursprungligen enligt en inskription av Karl XI till Trefaldighetskyrkan i Karlskrona, varifrån den inköptes till Åryd 1872. Senare omgjuten 1880 i Stockholm. Lillklockan gjöts 1650 av Claus van Dam som var verksam vid Köpenhamns gjuthus fram till sin död
1655.

I kyrkan finns två ljuskronor av mässing, en skänkt 1759 av Jöns Sandberg och den andra skänkt till kyrkan 1780 av nämndemannen Jöns Persson och dennes hustru Kerstin.

Den åttakantiga dopfunten av trä är samtida med den nuvarande kyrkan. En dopskål av gotländsk kalksten som fanns i den tidigare medeltida kyrkan finns numera på museum i Lund.

Altartavlan föreställer den uppståndne Kristus, och är målad 1911 i Florens av Josef Svanlund. Konstnären som bara blev 40 år gammal, finns representerad på Prins Eugens Waldemarsudde, Konstakademien och Skissernas museum i Lund.

Orgeln är byggd 1961 av Frede Aagaard och har 18 stämmor. Den ersatte då en orgel från 1875, byggd av E. A. Setterquist & Son i Örebro.

Bland de präster som verkat i kyrkan under 1600-talet kan nämnas kyrkoherden Mats Jörgensen Kock, som var obrottsligt lojal mot den Svenska kronan, men som avled i Kristianstad efter att ha blivit tillfångatagen av snapphanar.
Av hans sammanlagt sexton barn blev fler kyrkoherdar i Lunds stift, bland annat Jörgen som blev kyrkoherde i Mjällby, Henrik i Tving, Christian i Mörrum, Johannes i Östra Ljungby, Matthias i Vadensjö och Simon kyrkoherde i Övraby.
Hans dotter Öllegård gifte sig med den svenska fogden över Blekinge, Blasius König.
Stacks Image 239936