Stacks Image 239905

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlshamn kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Åryds kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Karlshamn-Trensums pastorat
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.2074, 15.0088

Stacks Image 239896