Stacks Image 285419

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun
Saxemara kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Saxemara kyrka

Saxemara kyrka som ritades av arkitekten Herbert Kockum byggdes i slutet av 1930-talet, och det var den första av tre nya kyrkor i Ronneby som invigdes. Förutom Saxemara även Bredåkra och Kallinge. Alla tre ritades för övrigt av just Herbert Kockum från Stockholm.
Till en del påminner kyrkan om Heliga Kors kyrka i Ronneby, och det var också arkitektens intention. Bland annat ville han kanske återskapa en synlig takkonstruktion som förmodligen ursprungligen funnits i Ronneby, innan man slog gotiska takvalv där på 1300-talet. Takstolarna ska också knyta ann till det maritima temat i kyrkan interiör, och ska påminna om skeppsbyggeri. Vi ser insidan av kölen på en båt!

Arkitekten har även ritat altarring, predikstol samt bänkinredningar.

På dopfunten som är tillverkad 1937 av Fondells stenhuggeri i Bräkne-Hoby, efter arkitekten Kockums ritningar, står det att läsa ”Jesu i din vård vi ge våra barn vårt glädjeämne”.

Altartavlan som har ett motiv där Frälsaren kommer vandrande genom fiskeläget, kallas ”Kristus kallar sina lärjungar” och är målad 1938 av professor Olle Hjortzberg. Scenen är inte vid Genesarets sjö utan från den Blekingska kusten.
Motivet med fiskehamnen är extra lämpligt just här, för ännu på 1930-talet när kyrkan byggdes fick invånarna i trakten större delen av sin inkomst från havet.

Över mittgången hänger ett votivskepp, det vackra barkskeppet Ester, som skänktes till kyrkan 1943 av lärarinnan Hildur Jansson från Ronneby. Modellen byggdes av hennes bror som var hamnkapten i Simrishamn.
Stacks Image 285444