Stacks Image 285419

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ronneby kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Saxemara kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.1675, 15.2305

Stacks Image 285408