Stacks Image 244868

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Tvings kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tvings kyrka

Den medeltida föregångarn till dagen kyrka i Tving revs på 1840-talet. Hur gammal föregångaren var vet vi inte med säkerhet, men den uppfördes någon gång före år 1460. Den gamla kyrkan beskrevs redan på 1780-talet som liten och trång, men några pengar fanns då inte till att bygga en ny kyrka. Kyrkan dömdes dock ut 1817 och den nuvarande kyrkan som mestadels är i gråsten ritades av fortifikationsofficeren och arkitekten vid Överintendentsämbetet i Stockholm, Carl Ståhl.

Kyrkan som med sina cirka 60 meters längd är en av de längsta i Blekinge, invigdes den 17 september 1843.
Och den är med plats för 1.200 personer den kyrka i Blekinge där flest personer får plats samtidigt.

Altaruppsats och altartavla kom på plats när den nya kyrkan byggdes.

Altartavlan med Nattvarden som motiv är signerad Salomon Andersson, en officer som under fångenskap i Frankrike fick se många konstkatter i Paris och blev fascinerad av konsten. När han återvände hem efter fångenskapen sadlade han om och började måla. Andersson blev bland annat elev för Fredric Westin vid Kungliga Akademin för de fria konsterna i Stockholm, och målade sedan främst altartavlor i kyrkor runt Växjö.

Dopfunten som är i trä är skapad 1915. Dopskålen av mässing är från 1915.

Och invid står ett medeltida altarskåp från första halvan av 1500-talet, och som alltså tidigare fanns i den gamla kyrkan. Huvudmotiven är Nådastolen, det vill säga Treenigheten som här representeras av Gud fader som håller den korsfäste Kristus framför sig, med en duva svävande ovanför.
På vänstra flygeln avbildas Jesus i Getsemane och Pontius Pilatus som tvår sina händer.
Högra flygeln visar hur Judas Iskariot förråder Jesus och Pilatus som överlämnar Jesus till korsfästelse.

Den praktfulla predikstolen som också kom på plats när den nya kyrkan byggdes är utförd av Peter Lindh från Karlskrona.

Huvudorgeln med 25 stämmor är byggd 1967 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund, och är placerad i en fasad ritad av Johan Fredrik Åhbom och som tillhörde den föregående orgeln från 1800-talets mitt.

I tornet hänger två klockor. Den stora klockan är gjuten 1709, och den lilla klockan har en inskrift som berättar att den är gjuten 1814 i Karlskrona av Lars Öhman.

Tving tillhörde tidigare Eringsboka församling, men man bildade egen församling före 1870. Senare bildade man sig i olika omgångar pastorat med Eringsboda, och från 1970-talet mitt tillsammans med Fridlevstads församling.
Stacks Image 244895