kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlskrona kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Tvings kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Joakim Hansson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2


Gps: 56.3091, 15.4659


Stacks Image 244857