Stacks Image 244868

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Tvings kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tvings kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Joakim Hansson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.3091, 15.4659

Stacks Image 244857