kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlskrona kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Torhamns kyrka

Föregångaren till dagens kyrka byggdes på 1200-talet och var helgad åt Sankt Mogens som här i Sverige går under namnet Sankt Magnus, men som egentligen hette Magnus Erlendsson, en Jarl från Orkneyöarna som dödades år 1115. Vid hans grav ska det ha skett märkliga ting, och han blev sedan Orkneyöarnas skyddshelgon. Under 1400-talet var helgonet Sankt Magnus mycket populär i hela norden.

På ett numera försvunnet sigill från Torhamns gamla kyrka kunde man se en man med ett kors i händerna och sigillet har även bokstäverna S och M för Sankt Magnus, inramat av texten ”kirke sigill Torrume”.

Det nu äldsta kända inventariet från den gamla kyrkan är ett altarskåp från andra halvan av 1400-talet, som dock inte finns inte kvar i Torhamn.
När Torhamns kyrka 1769 fick en ny altartavla sålde man det gamla altarskåpet till Sillhövda kapell för 20 riksdaler. Så småningom deponerades skåpet på Blekinge Museum och klarade sig därför undan en förödande brand i Sillhövda 1940. Altarskåpet finns nu i Sillhövda nuvarande kyrka.

Medeltidskyrkan revs 1884, då den ansågs vara i för dåligt skick och dessutom för liten. Den nya kyrkan uppfördes strax norr om den gamla efter ritningar arkitekten Helgo Zettervall.
Som byggmästare anlitades Carl Johnsson från Karlskrona, som fick mycket beröm för sitt arbete. Församlingen bidrog med 6000 dagsverken och fria körslor.
Man beslutade att det tämligen friska kyrkogolvet i den gamla kyrkan skulle användas till iordningställande av båtbryggan i Torhamn. Resten av virket tillföll byggmästaren.
Den 15 mars 1884 satte så bygget igång, och i början av augusti året efter kunde den nya kyrkan invigas.

På 1950-talet byggdes koret om, och skranket till sakristian ersattes av en altarvägg som är försedd med en monumental muralmålning av Gunnar Torhamn som visar Jesus bland Torhamnsbor.
Underlaget för målningen utfördes av Josef Sjöström, som enligt uppgift var den ende som Gunnar Torhamn godkände för arbetet. Gunnar Torhamns målning ersatte en altartavla föreställande Jesu korsfästelse som nu hänger på norra väggen. Denna målning bestod egentligen av två delar - nattvarden och korsfästelsen, och det är den senare som finns här i form av en kopia utförd av C. Viréen.

Troligen har även de två trästatyerna Tron och Hoppet som är placerade ovanför dörrarna till utrymmena bakom altaret varit altarprydnad vid denna tavla.

Kyrkans predikstol är tillverkad i mitten av 1630-talet av Peder Christensson som även gjort predikstolarna i Ramdala och Lösen, och fanns tidigare i den äldre kyrkan.

Dopfunten är tillverkad 1974 efter ritningar av E. Johansson i Tranås.

Kyrkans votivskepp föreställer en 28 fots Blekingeeka, en så kallad vrakeka, som skänktes till kyrkan 1978.

Den ursprungliga orgeln byggdes 1784 av Per Schiölin och fanns fram till 1893 i Vissefjärda, då den köptes av Torhamns församling. Den tillhörande orgelfasad som ännu finns kvar ritades av Olof Tempelman. I mitten av 1930-talet ersattes orgelverket av ett nytt från Hammarbergs Orgelbyggeri. Denna orgel ersattes i sin tur vid renoveringen 2005-2006 av en digital orgel.

I mitten av 1960-talet anskaffades en ny kyrkklocka från M & E Olssons klockgjuteri i Ystad, och hänger nu i tornet tillsammans med en klocka från 1578 gjuten i Stralsund.

Gunnar Torhamn som växte upp här har också sin sista viloplats på kyrkogården tillsammans med sin son Urban, under en sten som kommer från hans barndomshem, och som kom på plats 2016. Hans verk finns i många av landets kyrkor, men även i kyrkor utomlands, bland annat så långt bort som i Bounes Aires i Argentina.