kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Karlskrona kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Torhamns kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Joakim Hansson, Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”Kyrkor i Östra härad - konsthistoriskt inventarium. Volym 22”. 1926.
Webb: ”Minnessten rest över konstnären Gunnar Torhamn”. Rose-Marie Axelsson Sydöstran 3 september 2016.


Gps: 56.0952, 15.8330


Stacks Image 244763