Stacks Image 244774

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun
Torhamns kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Torhamns kyrka

Producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Joakim Hansson / Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”Kyrkor i Östra härad - konsthistoriskt inventarium. Volym 22”. 1926.
Webb: ”Minnessten rest över konstnären Gunnar Torhamn”. Rose-Marie Axelsson Sydöstran 3 september 2016.

Gps: 56.0952, 15.8330

Stacks Image 244763