Stacks Image 271805

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Karlskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sillhövda kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Joakim Hansson, Christer Smedberg & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 978-91-86560-81-2

Gps: 56.4098, 15.5430

Stacks Image 271794