Stacks Image 293679

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Olofströms kommun
Kyrkhults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kyrkhults kyrka

Enligt en gammal sägen ska det redan på 1560-talet ha funnits ett mindre kapell i Kyrkhult som dock brändes ner av svenska styrkor.

Den nuvarande kyrkan uppfördes efter arkitekten Frans Gustav Abraham Dahls ritningar och invigdes 1865. Dahl är kanske mest känd för att bland annat annat ha ritat Kungliga Biblioteket i Stockholm, och Sofiakyrkan i Jönköping.

Fyra år tidigare - 1861 hade man beslutat att Kyrkhult skulle skiljas från Jämshögs pastorat och bilda egen församling eftersom det var för långt avstånd för församlingsborna att ta sig till kyrkan i Jämshög. Delningen fick dock inte ske förrän prosten Olof Hammar slutat sin kyrkoherdetjänst i Jämshög, och först när han dog1864 var det så fritt fram för bildandet av den nya församlingen.

Kyrkan som uppfördes under mycket arbete av i stort sett alla arbetsföra personer i den nya församlingen, invigdes 27 augusti 1865. Av det virke som blivit över efter kyrkbygget uppfördes sedan en sockenstuga mitt emot kyrkan, där de kommunala och kyrkliga beslutsfattarna kunde ha sina sammanträden.

I tornet hänger två kyrkklockor gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.

Altartavlan målades på platsen sommaren 1867 av Blekingefödde konstnären Bengt Nordenberg, som var född i Komperskulla i Jämshögs församling, men som främst var verksam i Düsseldorf, Tyskland.

1872 målades och dekorerades kyrkan invändigt med bland annat figurer längs taket, föreställande apostlar och profeter.
Ansvarig för detta arbete var konstnären Måns Jönsson från Jämshög. Han var god vän med August Strindberg och figurerar under namnet Olle Montanus i hans roman ”Röda rummet”.

Altaruppsatsen "Korsfästelsen" som är ett sydtyskt arbete från 16 eller 1700-talet, snidat i ek är kyrkans äldsta inventarium.

Kyrkan restaurerades 1930 efter förslag av arkitekten Melchior Wernstedt, som då var professor vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Vid en renovering 1961 öppnades två igenmurade fönster i koret åter upp, och fick de vackra  korfönstren komponerade av glaskonstnären Carl O U Andersson i Malmö. I kyrkan finns också tre äldre färgade fönster som tidigare har suttit i en luthersk kyrka i Los Angeles, Kalifornien. Två av fönstren sitter över sidoingångarna medan det tredje och största fönstret sitter i sakristian.

Orgeln byggdes på 1890-talet av Setterquist & Son i Örebro. Efter en rekonstruktion av Tostareds Kyrkorgelfabrik återinvigdes orgeln i februari 2006.

Söder om kyrkan, på kyrkogården står en staty föreställande Nordens apostel Ansgar utförd av Carl Eldh, vars kanske mest kända verk är Brantingmonumentet på Norra Bantorget
i Stockholm. Carl Eldh som anses som den svenska arbetarrörelsens främste skulptör var visserligen född och i huvudsak verksam i Uppland, och han dog också i Stockholm 1954, men han ligger begravd i Eldhs familjegrav här på kyrkogården.
Stacks Image 293706