Stacks Image 293679

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Olofströms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Kyrkhults kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedbert & Lunds stift Jonna Stewénius.
Källor:
Webb: Kyrkhults församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria”. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6

Gps: 56.3550, 14.5890

Stacks Image 293668