kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Olofströms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Kyrkhults kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Jonna Stewénius.

Källor:
Webb: Kyrkhults församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria”. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6

Gps: 56.3550, 14.5890


Stacks Image 293668