Stacks Image 293679

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Olofströms kommun
Kyrkhults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kyrkhults kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto även: Lunds stift Jonna Stewénius.

Källor:
Webb: Kyrkhults församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson. 2010. ISBN 978-91-86560-81-2
Bok: ”470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria”. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6

Gps: 56.3550, 14.5890

Stacks Image 293668