Stacks Image 272240

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Svedala begravningskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Svedala församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5148,13.2204

Stacks Image 272231