Stacks Image 239905

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Åhus begravningskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Åhus församling.
Muntlig information från församlingen.

Gps: 55.9224,14.2851

Stacks Image 239896