Stacks Image 286763

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Lackalänga kapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Lackalänga-Stävie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.7743, 13.1094

Stacks Image 286754