Stacks Image 239789

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Vikens begravningskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.

Gps: 56.1403,12.5866

Stacks Image 239780