Stacks Image 239789

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun
Vikens begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vikens begravningskapell

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.

Gps: 56.1403,12.5866

Stacks Image 239780