Stacks Image 236527

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Östra Göinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östra Broby kapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Broby-Emmislövs församling.
Pdf: ”Östra Broby kapell - ut- och invändig renovering”. Antikvarisk rapport 2015 Emelie Petersson.

Gps: 56.2480,14.0796

Stacks Image 236518