Stacks Image 272903

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sisselas kapell Borrby

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4617,14.1824

Stacks Image 272892