Stacks Image 244823

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Trons & Uppståndelsens kapell Limham

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5712,12.9458

Stacks Image 244812