Stacks Image 244823

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Trons & Uppståndelsens kapell Limham

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Trons & Uppståndelsens kapell Limham

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5712,12.9458

Stacks Image 244812