kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Landskrona kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sankt Jakobs kapell Landskrona


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8826,12.8294


Stacks Image 267014