Stacks Image 267027

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Sankt Jakobs kapell Landskrona

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Jakobs kapell Landskrona

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8826,12.8294

Stacks Image 267014