Stacks Image 267027

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankt Jakobs kapell Landskrona

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8826,12.8294

Stacks Image 267014