Stacks Image 289590

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Riseberga begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Riseberga begravningskapell

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister

Gps: 56.0723, 13.3025

Stacks Image 289609