Stacks Image 289590

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Riseberga begravningskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister

Gps: 56.0723, 13.3025

Stacks Image 289609