Stacks Image 300272

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Höganäs begravningskapell

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Höganäs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1975,12.5848

Stacks Image 300286