Stacks Image 252099

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bromölla kommun
Blistorps kapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Blistorps kapell

Blistorps kapell, även benämnt Textorius gravkapell och tillhör Näsums församling.

Kapellet uppfördes av köpmannen Valentin Textorius och invigdes år 1804 av prosten Öller från Näsum.
Textorius var en rik man och som bland annat ägde Blistorps by, bodde i en herrgård som låg 200 meter nordväst om
kapellet. Byggnaden flyttades senare till Nordanvik utanför Näsum.

Valentin Textorius som kom hit på 1700-talet med sin maka Dorothea för den fina bokskogens skull, skapade sig en
förmögenhet som fabrikör av pottaska som bland annat användes för rengöring, glas- och färgtillverkning. Pottaskan
forslades från Åhus hamn till England och Tyskland.

När Textorius avled 1812 gravsattes hans stoft i kapellet. Och när hans hustru Catharina Dorothea Witte ett kvarts sekel
senar gick ur tiden gravsattes även hon i kapellet.

I sitt testamente skänkte Valentin Taextorius sina ägodelar till Näsums församling, men det uppstod en tvist om arvet
och i slutändan fick församlingen ärva en tredjedel av förmögenheten, mot att de förband sig att underhålla kapellet för
all framtid. Och församlingen låter kalka om väggarna med jämna mellanrum.

Parets ekkistor står på ett podium inne i gravkapellet.
Stacks Image 252132