Stacks Image 251987

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Birgittakapellet Ystad

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Birgittakapellet Ystad

Birgittakapellet på Gamla kyrkogården som ritades som gravkapell av Ystads stadsarkitekt Peter Boisen stod färdigt år 1886.
År 1923 byggdes kapellet till efter önskemål från dåvarande kyrkoherden i Ystad, Sam Stadener. Sydgaveln fick en påbyggnad med en malmklocka som ringer varje hel- och halv timme dagtid.

Det är oklart varför kapellet kallas Birgittakapellet. En teori är att kapellet fick sitt namn i samband med tillbyggnaden på 1920-talet.

Det finns ytterligare en byggnad i Ystad som kallas Birgittakapellet. Denna byggnad från 1500-talet med vackra trappgavlar ligger på Stora Östergatan. Förmodligen har kyrkan en gång i tiden ägt byggnaden, men den har inte använts som kyrka eller kapell utan som gillesal och magasin. Karl den tolfte ska ha bott här år i flera omgångar - 1699-1700 och 1715-1716.

Längs sydväggen på Birgittakapellet står två gamla gravvårdar resta. Den ena kommer från repslagarmästaren Johannes Canas grav från år 1825. Den andra gravhällen har legat på skeppare Johan Jörgenssons familjegrav.

Mittemot entrén till kyrkan finns ett konstverk med ett citat av Karin Boye. Texten lyder: ”Vilar i den tillit som skapar världen”. Det är sista raden i hennes kanske mest berömda dikt "Ja visst gör det ont när knoppar brister”.
Stacks Image 252020