kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hässleholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Stoby begravningskapell


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 56.1771,13.8349


Stacks Image 272374