Stacks Image 272383

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Stoby begravningskapell

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stoby begravningskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1771,13.8349

Stacks Image 272374