Stacks Image 271615

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankta Gertruds & Sankt Knuts Kapell Malmö

Framtagen av Smedberg Produktion AB.
Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5929,13.0425

Stacks Image 271604