Stacks Image 244168

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Uppståndelsens & Sankt Olofs kapell Lund

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan Lund
Pdf: ”Norra kyrkogården i Lund - Vård- och underhållsplan”. Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Anna Rabow 2014.

Gps: 55.7126,13.1930

Stacks Image 244157