Stacks Image 321347

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Yngsjö kapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Åhus församling.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 55.859, 14.2063

Stacks Image 321338