Stacks Image 300272

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Perstorps kommun
Hoppets kapell Perstorp

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hoppets kapell Perstorp

Hoppets kapell, beläget bakom församlingshemmet i Perstorp ritades av landskapsarkitekten, professor Per Friberg och invigdes 1978. Professor Per Friberg var utbildade både i Sverige och Danmark, men även i USA där han senare under några år var gästprofessor vid Berkley i Kalifornien. Han ansågs vara en landets främsta landskapsarkitekter under den senare delen av 1900-talet, och specialiserade sig på begravningsplatser.

Per Friberg har även ritat kapellets inredning och den flexibla möbleringen av trä.

Kapellet kom till då församlingen hade behov av en bårhusdel och ett komplement till den närbelägna kyrkan för gudstjänster och förrättningar. Samtidig fanns behovet av en lokal för gudstjänstfirande av annan trosbekännelse.
Här i kapellet kan man lätt flytta undan de kristna symbolerna.
Stacks Image 300303