kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Åstorps kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Västra Sönnarslövs kapell


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kapellet)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Västra Sönnarslövs kapell. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2017. jais arkitekter Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1283,13.0766


Stacks Image 242850