Stacks Image 242127

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Vittsjö kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor: Webb: Vittsjö-Verums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Vittsjö kyrka”. Vittsjö församling 2011. Claes Ruderstam.

Gps: 56.3427, 13.6586

Stacks Image 242143