Stacks Image 278729

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Norra Sandby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Pdf: ”Norra Sandby ödekyrkogård - arkeologisk förundersökning”. Sydsvensk Arkeologi AB 2012. Ing-Marie Nilsson.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Norra Sandby kyrka beskrivning”. Sammanställd av Åke Persson 2007.

Gps: 56.2000, 13.9240

Stacks Image 278718